Niriides Hotel & Apartments

DOCUMENTATION

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « Ξενοδοχειακές Τουριστικές Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΒΑΡΗΣ Α.Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Σύμη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/14- 31/12/14 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/14 – 31/12/14 .
  3. Έγκριση μισθοδοσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Πρόταση διανομής κερδών.
  5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση . υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο